Izbeglice, migranti i tražioci azila u Srbiji

Sredinom marta u Srbiji je boravilo 3.858 izbeglica, migranata i tražilaca azila, od kojih je 91% smešteno u 18 prihvatnih i azilantskih centara. Ostali borave u napuštenim objektima i drugim improvizovanim skloništima u Beogradu, Šidu, i mestima na granici sa Mađarskom.

Na pružanju pomoći izbeglicama u Srbiji, pored nadležnih državnih organa, angažovane su domaće i međunarodne humanitarne organizacije. Jedna od njih je i Novosadski humanitarni centar. Usluge podrške, obuke za zanimanja (krojač, moler), obuke iz nemačkog jezika i organizovanje različitih rekreativnih aktivnosti pružamo, uz podršku GIZ-a, u centrima u Adaševcima i Principovcu. UNICEF podržava naš rad u Kutku za majke i bebe u Beogradu. Uz podršku IRC-a (International Rescue Committee), terenski timovi pružaju usluge informisanja i upućivanja i organ... Opširnije

SEED program

Regionalni SEED program ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu (Albanija, Srbija i Kosovo). Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Program se realizuje od 2014. godine i nastavlja se do 31.12.2019. godine.

NSHC realizuje SEED ...Opširnije