U Žablju je 5. decembra 2014. održana konferencija povodom završetka projekta “Trajna rešenja za izbeglice i interno raseljena lica u opštini Žabalj“. Nosilac projekta bila je Opština Žabalj, u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom. Projekat je finansijski podržala Evropska unija.

Opšti cilj projekta bio je da doprinese socijalnoj i ekonomskoj integraciji izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji, koji žive na marginama društva dugi niz godina, i koji zavise od pomoći drugih. Projekat takođe ima za cilj da pomogne ukupan razvoj okruga kroz jačanje lokalnih mehanizama podrške. Specifični cilj projekta je poboljšanje životnog standarda i povećanje ekonomske održivosti izbeglih i raseljenih lica u opštini Žabalj.

Kroz projekat je, u skladu sa ciljevima Lokalnog akcionog plana za rešavanje problema izbeglica, omogućeno unapređenje uslova stanovanja za 21 domaćinstvo izbeglih i raseljenih lica. Ukupna vrednost dodeljenog građevinskog materijala je 4.637.366 dinara. Takođe, dodeljeni su grantovi za dohodovne aktivnosti, u cilju ekonomskog osnaživanja 5 domaćinstava, u ukupnoj vrednosti od 1.093.908 dinara.

Dodela grantova bila je sprovedena putem javnih poziva. Pravilnici o dodeli pomoći pripremljeni su prema smernicama dobijenim od Komesarijata za izbeglice; prioritet je dat onima koji su najugroženiji: višečlana domaćinstva, samohrani roditelji, osobe sa niskim kvalifikacijama, i dr.

Projekat je realizovan od juna 2013. do decembra 2014. godine. Ukupna vrednost projekta iznosila je 85.848,24 evra, od čega je donacija Evropske unije 77.091,72 evra (89,8%), a doprinos Opštine Žabalj iznosi 8.756,52 evra (10,2%).