U petak, 10. jula 2015. godine, održan je prvi sastanak i obuka lokalnih koordinatora volontera u okviru projekta „Volonterska podrška u učenju“, koji u saradnji realizuju NSHC i Vojvođanski romski centar za demokratiju (VRCD).

Cilj projekta je da pruži podršku romskim srednjoškolcima koji su u riziku od napuštanja školovanja, i da doprinese prevazilaženju jaza između romske i neromske omladine.

Pomoć u učenju biće organizovana za 145 učenika/ca romske nacionalnosti koji primaju stipendije Romskog fonda za obrazovanje (REF) u 8 gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Subotica, Vršac, Žabalj, Sombor, Šabac i Niš). Projekat će okupiti i organizovati najmanje 60 volontera, uglavnom studenata i diplomaca različitih profesionalnih profila, za pružanje podrške u učenju. U realizaciji projekta biće ostvarena saradnja sa osobljem srednjih škola i drugim akterima na lokalnom i nacionalnom noviu, uključujući i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Projekat traje 18 meseci, od 1.5.2015. do 31.10.2016. godine, uz podršku Fonda za obrazovanje Roma (Roma Education Fund – REF).