Pregled tržišta rada u Srbiji

Mihail Aranadarenko, Aleksandra Nojković: ”Pregled tržišta rada u Srbiji”

Obrazovanjem protiv siromaštva

”Obrazovanjem protiv siromaštva” – Inicijativa za uključivanje Roma u obrazovni sistem

Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih

D. Korać-Mandić, M. Novaković: ”Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih, finalni izveštaj”

Priručnik za rad sa decom sa posebnim potrebama

M. Lazor, S. Marković, S. Nikolić: Priručnik za rad sa decom sa posebnim potrebama

Obrazovanje Roma u Vojvodini

Branka Kresoja: ”Obrazovanje Roma u Vojvodini, izveštaj sa participativnog istraživanja”, na srpskom, romskom i engleskom jeziku NSHC, 2007.

Kućna nega

”Kućna nega i pomoć u kući starijim osobama: Priručnik za volontere” NSHC, 2006.g.

1 3 4 5 6 7