Social enterprise: sharing best practice as a tool in youth work

Evropska komisija smatra da socijalno preduzetništvo ima značajnu ulogu za budućnost Evrope. Komisija je 2011. godine pokrenula Inicijativu za socijalni biznis (SBI) pod sloganom "Nema ekonomskog rasta i stvaranja radnih mesta bez socijalnog preduzetništva".

Organizacija Community Action Dacorum je nosilac dvogodišnjeg projekta "Socijalno preduzetništvo - razmena primera dobre prakse u omladinskom radu" u kojem kao partner učestvuje i Novosadski humanitarni centar. Projekat je nastao sa ciljem da unapredi razumevanje i veštine u korišćenju socijalnog preduzetništva kao efikasnog alata u omladinskom radu. Ukupno osam partnera iz sedam zemalja realizuje ovaj projekat kako bi doprineli stvaranju povoljnog okruženja za razmenu znanja i izgradili dugoročnu saradnju između projektnih partnera i učesnika u projektu.

Promovisanje preduzetništva - Cilj projekta je da poveća znanje i stručnost u oblasti socijalnih preduzeća među omladinskim radnicima, koji zauzvrat mogu dalje prenositi stečeno znanje kroz praktične inicijative, To će mladim ljudima omogućiti da unaprede znanje i razumevanje socijalnih preduzeća i dati im veštine neophodne za postizanje uspeha (u oblasti komunikacije, timskog rada, planiranja budžeta, jezičkih veština, marketinga, ljudskih resursa, i dr.).

Socijalna inkluzija - Projekat je dizajniran da:

- podstiče razvoj društvenih, građanskih, interkulturalnih kompetencija i kritičkog razmišljanja, medijske pismenosti, borbe protiv diskriminacije, segregacije, rasizma, nasilja i zlostavljanja;

- obezbedi pristup, učešće i učenje polaznika iz ugroženih grupa, i da smanji nejednakosti u ishodima učenja.

Osim gore navedenih prioriteta, projekat takođe doprinosi:

- Postizanju relevantnih i visokokvalitetnih veština i kompetencija. Kroz treninge podržavamo pojedince u sticanju i razvijanju ključnih kompetencija u vezi sa osnovnim, transverzalnim, intelektualnim i preduzetničkim veštinama, koje će doprineti poboljšanju njihove zapošljivosti i zapošljivosti / ličnog razvoja mladih sa kojima rade.

- Promovisanju kvalitetnog omladinskog rada. Treninzi i širi projektni dijalog podržavaju izgradnju kapaciteta partnera i njihovih omladinskih radnika (osoblja i volontera).

Partneri su iz: Velike Britanije: Community Action Dacorum i Stephens and George Charitable Trust, iz Srbije: NSHC, iz Švedske: Solna Youth Center, iz Rumunije: Asociatia clubel sportive experientamultisport, iz Irske: Amach LGBT!, iz Češke: Petrklic help, z.s. i Opština Karvina.

Više o projektu možete saznati ako posetite internet stranicu projekta.