27.03.2017 Izbeglice, migranti i tražioci azila u Srbiji

Prolazak izbeglica kroz Srbiju nije zaustavljen, iako je početkom marta 2016. godine zatvorena "Balkanska ruta". UNHCR procenjuje da ih sredinom marta 2017. u Srbiji ima oko 8.000. Nešto više od 80% smešteno je u 17 tranzitno-prihvatnih i azilantskih centara, dok više od 1,000 ljudi boravi u napuštenim objektima u Beogradu i Subotici, u improvizovanim, nehigijenskim i opasnim uslovima.

Tragični incidenti u kojima izbeglice gube živote pokušavajući da pređu granice, ukazuju na ozbiljne rizike sa kojima se izbeglice suočavaju u rukama krijumčara, i na potrebu za obezbeđenjem sigurnih prolaza.

Nevladine organizacije pružaju pomoć u informisanju i upućivanju kako bi se izbegllice registrovale, smestile u centre za smeštaj, kako bi dobile potrebnu medicinsku i drugu pomoć. Ipak, među nekim izbeglicama vlada strah da će, ako pristanu da odu u izbegličke centre, biti deportovani na granicu sa Makedonijom i Bugarskom, što se po svedočenjima nekh od njih, već događalo.

Većina izbeglica dolazi iz Avganistana, Sirije i Iraka. U Srbiju ulaze preko Makedonije, Bugarske i sa Kosova, a zatim svoj put nastavljaju prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Zbog zatvorenih granica, pooštrenih kontrola i vraćanja izbeglica nazad u Srbiju kada im i uspe da pređu granice ("push backs"), što se često čini uz primenu sile, izbeglice su primorane da borave u Srbiji duže nego što bi hteli. Mađarska dnevno dozvoljava legalan ulazak u zemlju za najviše 10 ljudi, koje radnim danima propušta na dva granična prelaza, Kelebiji i Horgošu. Napravljene su i liste čekanja.

Na pružanju pomoći izbeglicama u Srbiji, pored nadležnih državnih organa, angažovane su domaće i međunarodne humanitarne organizacije. Jedna od njih je i Novosadski humanitarni centar: uz podršku organizacije CARE, izbelicama pomažemo u hrani i neprehrambenim artiklima. Pratimo distribuciju sva tri obroka za oko 2,000 izbeglica smeštenih u tri prihvatna centra u opštini Šid. Usluge psihološke podrške i rekreativnih aktivnosti pružamo, uz podršku fondacije Terre des hommes iz Budimpešte, u Kutku za majke i bebe koji radi od 9h do 21h, i uz podršku CARE-a, u Kutku za aktivnosti u Miksalištu. Uz podršku IRC-a (International Rescue Committee), terenski timovi za zaštitu u Beogradu i Subotici obilaze najugroženije izbeglice i pružaju usluge informisanja, upućivanja, prevođenja i druge. Od februara IRC podržava aktivnosti Krojačke radionice u prihvatnom centru Adaševci, u Šidu.

Fotografija: Max GM