17.01.2018 SEED program

Regionalni SEED program ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu (Albanija, Srbija i Kosovo). Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Program se realizuje od 2014. godine i nastavlja se do 31.12.2019. godine.

NSHC realizuje SEED program u Srbiji sa ciljem promocije zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih grupa - žena i mladih - u opštinama Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han. U okviru programa organiyovane su obuke za razvoj preduzetništva u oblasti turizma, organske proizvodnje hrane i socijalnih usluga (pomoć u kući). Najbolje poslovne ideje preduzetnika podržane su i grantovima u opremi i materijalu, kao i mentorskoj i drugoj podršci. Saradnja između partnera na projektu, iz poslovnog, javnog i civilnog sektora, doprinosi izgradnji kapacitete svih uključenih u program, poboljšanju pristupa tržištu rada za žene i mlade, promovisanju jednakosti polova i smanjenju siromaštva.

Projekat pruža finansijsku podršku opštinama za razvoj malih projekata kojima se podstiče lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje žena i mladih. Važan aspekt projekta je rodna ravnopravnost i podsticanje uključivanja rodne dimenzije u opštinske planove za ekonomski razvoj i zapošljavanje.