08.06.2017 Dodeljeni grantovi

U okviru projekta "Pomoć na putu" (Help on the Route) koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa ASB-om, NSHC-om i MHC-om, a uz podršku EU - EIDHR programa, dodeljeno je 20 grantova nevladinim organizacijama iz Srbije i Makedonije, u visini do 15.000 EUR.

Spisak organizacija koje su dobile grantove možete naći na sajtu Fondacije Ana i Vlade Divac.

Program grantova ima za cilj da poboljša efikasnost rada lokalnih organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć migrantima (15 u Srbiji i 5 u Makedoniji). Lokalne organizacije koje direktno pomažu migrantima su u poziciji da identifikuju i nezavisno izveštavaju o kršenju ljudskih prava migranata, kao i da pomognu u zaštiti njihovih prava. U okviru ove podrške, kapaciteti organizacija će biti razvijeni da bi im se omogućilo da kompetentno postupaju u situacijama kršenja ljudskih prava migranata, i da koriste mehanizam brzog odgovora koji će biti uspostavljen u okviru projekta.