NET-Age: mreža podrške za aktivno starenje

Vlade i civilno društvo u članicama Evropske unije, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, tragaju za novim politikama i zajedničkim odgovorima na jednu od najtemeljnijih promena u društvu: starenje stanovništva. Iako je starosna struktura zemalja različita, ova pojava značajno utiče na društvene i ekonomske sfere čitavog jadranskog regiona. Kontinuirani porast očekivanog životnog veka, kao jedno od najvećih dostignuća iz prošlosti, istovremeno je i teret za ekonomiju, društvo i održivost javnih finansija. Starenje stanovništva ugrožava institucionalne kapacitete javnih, privatnih profitnih i neprofitnih institucija i organizacija.

Prepoznavši ove zajedničke izazove, kroz saradnju 13 partnera iz 6 zemalja uključenih u IPA programsko područje, projekat NET-Age ima za cilj da ojača razvojne kapacitete uključenih jadranskih regiona i demografske procese usmerene na inovativne socijalne i zdravstvene usluge, kojima se podržava aktivno starenje i nezavistan život starijih. Ciljevi NET-Age projekta su:

1) poboljšanje koordinacije između javnih i privatnih aktera, kako bi se prevazišle prepreke na polju pružanja podrške starijima i podstakla partnerstva na lokalnom i nivou jadranskog područja za pružanje inovativnih socijalno-zdravstvenih usluga koje garantuju aktivan, zdrav i nezavistan život; povećanje održivosti socijalno - zdravstvenih sistema, održavajući ravnotežu između kvaliteta usluga, razumnog nivoa troškova i jednakog pristupa;

2)podsticanje otvorenog metoda koordinacije (OMK) kao novog pristupa u definisanju i programiranju socijalno-zdravstvenih politika;

3)povećanje i unapređenje razvoja kapaciteta, kompetencija i veština osoblja javnih ustanova i organizacija civilnog društva; i konačno,

4)povećanje nivoa svesti i informisanosti o uslugama i politikama koje se tiču starijih, ulozi volontiranja na svakoj teritoriji i prekogranično.

Na ovaj način, NET-Age aktivno doprinosi jačanju demokratskih procesa i izgradnji institucionalnih kapaciteta. U isto vreme, projektne aktivnosti smanjuju teritorijalne nejednakosti između zemalja, promovišući jadranske prekogranične mreže kao stabilan okvir za saradnju, razmenu informacija i prenos kompetencija, jačajući proces formiranja jadransko-jonskog makroregiona.

Nosilac projekta je uprava Regiona Marche - Jedinica za implementaciju socijalnog planiranja - Odeljenje za socijalnu politiku, iz Italije. Podršku u upravljanju projektom i koordinaciji pruža im SVIM, Regionalna razvojna agencija, koja ima ulogu tehničkog sekretarijata i koja blisko sarađuje sa Regionom Marche u projektnom menadžmentu i koordinaciji, kao i pružanju podrške konzorcijumu u svakodnevnoj realizaciji projekta.

Partneri na projektu su: iz Italije- Volontersko udruženje Regije Marche (AVM) i Regija Emilia Romagna - Odeljenje za promociju socijalnih politika i integraciju imigranata, volonterski rad, udruženja i treći sektor; iz Hrvatske - Grad Split i Udruga MI; iz Albanije - Regionalno veće Lezha i Caritas Albanije; iz Crne Gore- Institut za javno zdravlje i Asocijacija za demokratski prosperitet (Zid); iz Srbije- Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu i Novosadski humanitarni centar (NSHC); iz Slovenije - Opština Kanal ob Soci i Federacija udruženja penzionera Slovenije (ZDUS). Saradnička organizacija na projektu je CEV - Evropski volonterski centar, sa sedištem u Briselu, kojeg čini mreža od preko 80 nacionalnih, regionalnih i lokalnih volonterskih centara i agencija za volontersku podršku iz cele Evrope.

Za više informacija, možete posetiti website projekta NET-Age ili se obratiti Danijeli Korać-Mandić, koordinatorki programa: danijela.nshc@gmail.com