Volonteri bez granica!

Projekat „Volonteri bez granica!“ realizuje se u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, koji je podržan od strane Evropske unije. Nosilac projekat u Srbiji je Novosadski humanitarni centar (NSHC), a u Hrvatskoj Volonterski centar Osijek. Partneri na projektu su Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine u Srbiji i Grad Osijek u Hrvatskoj. Projekat je počeo 19.12.2012. i trajaće do 18.06.2014. godine.

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta za razvoj volonterskog rada kroz aktivnosti međugranične saradnje između Srbije i Hrvatske. Aktivnosti projekta usmerene su na uspostavljanje mehanizama za dugoročnu saradnju između organizacija i institucija koje se bave volonterskim radom, kako bi se doprinelo što uspešnijem razvoju i unapređenju volonterskog rada, zatim razmena iskustava između organizacija i institucija iz Hrvatske i Srbije koje već sprovode volonterske programe, i razmena volontera između NSHC-a i VCO s ciljem upoznavanja različitih oblika volonterskog rada.

Na početku projekta urađena je analiza o tome kakvo je stanje u organizacijama i institucijama koje realizuju ili koje planiraju da realizuju volonterske programe. Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi kvalitet volonterskih programa koji su već uspostavljeni, kao i potrebe za unapređenjem postojećih i uspostavljanje novih volonterskih programa. Nakon analize upitnika, organizovana je četvorodnevna obuka iz Volonterskog menadžmenta za predstavnike organizacija i institucija koje žele da pokrenu ili razviju sopstvene volonterske programe. Obuci je prisustvovalo 24 predstavnika/ce iz 16 organizacija i institucija iz Novog Sada.

Kako bi se u što širem obimu doprinelo razvoju volonterizma, formiran je i Savet za razvoj volonterskog rada, koji broji 7 članova. Članovi/ce Saveta su predstavnici/e Kancelarije za mlade Grada Novog Sada, Regionalne kancelarije za mlade, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Volonterskog centra Vojvodine i Novosadskog humanitarnog centra.

U narednom periodu planirana je trodnevna obuka za predstavnike organizacija i institucija iz cele Srbije koji žele da pokrenu ili unaprede volonterske programe. Takođe planirana je međunarodna razmena volontera i sajam organizacija civilnog društva u Osijeku na kome će učestvovati oko 70 predstavnika organizacija iz Hrvatske i Srbije.

Pogledajte promotivni spot “Volonteri bez granica”

Za više informacija, možete se obratiti Miri Novaković Ilin, koordinatorki projekta: mira.nshc@gmail.com