EmSI - Osnaživanje i socijalno uključivanje izbeglica i migranata u Srbiji

Projekat EmSI - Osnaživanje i socijalno uključivanje izbeglica i migranata u Srbiji (Empowerment and Social Inclusion of Refugees and Migrants in Serbia počeo je sa realizacijom 22.1.2018. uz podršku GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije.

Projekat ima za cilj da podstakne aktivnosti u zajednici za žene i muškarce izbeglice smeštene u prihvatnim centrima Adaševci i Principovac (opština Šid), čime se doprinosi njihovom osnaživanju i društvenoj uključenosti. Dnevne okupacione, rekreativne, obrazovne i društvene aktivnosti su od posebnog značaja u okolnostima kada stotine ljudi dugoročno borave u izolovanom kolektivnom smještaju. Ovaj projekat će pružiti mogućnosti za razvoj profesionalnih veština i osnaživanje, što će doprineti lokalnoj integraciji i boljoj budućnosti za izbeglice i migrante.

U okviru ovog projekta biće organizovane obuke za krojenje i šivenje, obuke za molere i radionice za razvoj jezičkih veština. Biće organizovane i facilitirane različite okupacione i sportsko-rekreativne aktivnosti. U saradnji sa lokalnom zajednicom, radiće se na uspostavljanju kontakta i upoznavanju domicilnog i izbegličkog stanovništva, kao i na organizovanju zajedničkih aktivnosti za dobrobit cele lokalne zajednice.

Projekat traje do jula 2018. godine.