Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji

Od oktobra 2015. do januara 2018. godine, Fondacija Terre des hommes preko Novosadskog humanitarnog centra pružila je značajnu podršku najugroženijim izbeglicama – deci i njihovim porodicama. Na početku je pomoć pružana kroz svakodnevan terenski rad u Subotici i Šidu, da bi od početka 2016. godine pomoć bila pružana i kroz Kutak za majke i bebe u Beogradu, u okviru Miksališta. Kutak je krajem iste godine dobio i podršku UNICEF-a, u saradnji sa kojim i danas radi pružajući usluge deci i majkama koji prolaze kroz Beograd.

U toku zime 2015/2016 i vrhunca izbegličkog talasa, pružana je humanitarna pomoć u neprehrambenim artiklima - zimskoj odeći i obući, i higijenskim sredstvima za decu i majke. Sa zatvaranjem Balkanske rute i smanjenjem broja izbeglica, pomoć je poprimila druge oblike, pre svega u vidu sigurnog prostora za decu i majke u tranzitu kroz Srbiju - kroz Kutak za majke i bebe.

Usluge koje je terenski tim NSHC-a svakodnevno pružao u okviru Kutka za majke i bebe, a uz podršku Tdh, bile su:

- Obezbeđenje čistog i bezbednog prostora za odmor, presvlačenje, kupanje beba, za odmor i spavanje; obezbeđivanje čiste posteljine i peškira; pomoć majkama oko dece dok se odmaraju ili koriste druge usluge u Miksalištu;

- Usluge rekreativnih aktivnosti - igranje sa malom decom, kreativne i edukativne radionice sa adolescentima, aktivnosti pletenja, kreativne radionice, edukativne aktivnosti za žene i muškarce;

- Pomoć u hrani za najugroženije (kroasani, UHT mleko, voda);

- Pomoć u higijenskim sredstvima za decu i majke;

- Psihološka prva pomoć za traumatizovanu decu, majke i adolescente. Većina izbeglica je imala traumatska iskustva iz ratova i sukoba, od prelaska granica, boravka u šumi, nasilja koje su iskusili od strane krijumčara, policije i dr.;

- Osnovne usluge promocije zdravlja (informacije o pranju ruku i higijeni, dojenju, pravilnom menjanju pelena i sl.).

Zahvaljujući podršci UNICEF-a, Kutak je nastavio sa radom i u toku 2018. godine.