Realizovani projekti

 • Ruralna i poljoprivredna integracija u podržavajućoj okolini (RAISE)

  Uz podršku Unidea fondacije Unikredit Grupe, a u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (HOD), NSHC je od januara 2009. realizovao četverogodišnji projekat pod nazivom ''Ruralna i poljoprivredna integ... Opširnije

 • Zaštita prava i prevencija nasilja i diskriminacije nad Romima

  U partnerstvu sa nevladinim organizacijama iz Bugarske (BILI), Rumunije (Romani CRISS) i Makedonije (DAJA), NSHC od septembra 2010.godine učetvuje u regionalnom programu «Partenrstvo za zaštitu... Opširnije

 • Naknadni upis građana kao ulaznica u pravni sistem

  Uz podršku Uprave za ljudska i manjinska prava R.Srbije od oktobra 2011. do februara 2012.godine sprovodili smo projekat pod nazivom «Naknadni upis građana kao ulaznica u pravni sistem» kroz koji su l... Opširnije

 • Integracija interno raseljenih lica u lokalnu sredinu i olakšavanje povratka u mesto ranijeg prebivališta

  Projekat pod nazivom «Integracija interno raseljenih lica u lokalnu sredinu i olakšavanje povratka u mesto ranijeg prebivališta» sprovodili smo od 1.oktobra 2011.godine do 31.marta 2012.godine uz podrš... Opširnije