Realizovani projekti

 • Resurs centar 2016 za Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug

  Zajedno sa Somborskim edukativnim centrom kao nosiocem projekta, i Bečejskim udruženjem mladih kao partnerskom organizacijom, NSHC će i 2016. godine učestvovati u realizaciji projekta Resurs cen... Opširnije

 • Podrška u integraciji izbeglih i interno raseljenih lica u AP Vojvodini

  Uz podršku Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima AP Vojvodine, NSHC će do kraja 2016. godine pružati podršku u integraciji izbeglim i interno raseljenim licim... Opširnije

 • Volonterska pomoć u učenju

  Razvojni cilj projekta "Volonterska pomoć u učenju" je da poveća školski uspeh romskih učenika srednjih škola u Srbiji, koji su u riziku od napuštanja školovanja, i da doprinese prevazilaženju jaza izm... Opširnije

 • Mladi su zakon – Bačka, Srem i Severni Banat

  Zajedno sa Somborskim edukativnim centrom, NSHC je i 2015. godine odabran od strane Ministarstva omladine i sporta kao resurs centar za omladinske organizacije i neformalne grupe, a u okviru programa "M... Opširnije