Realizovani projekti

 • Terenska prevencija HIV infekcije u romskim zajednicama

  Nizak nivo obrazovanja, siromaštvo i marginalizovani položaj u društvu su glavni faktori zbog kojih su pripadnici romske populacije u povećanom riziku od HIV infekcije. U marginalizovanim i socijalno ug... Opširnije

 • Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima iz izbegličke i interno raseljeničke populacije

  Projekat se realizuje i u toku 2016. godine, a u kontinuitetu traje od 2000. godine, uz podršku UNHCR-a. NSHC na projektu sarađuje sa udruženjima građana „Amity - Snaga prijateljstva“ iz Beogr... Opširnije

 • Svi različiti, svi jednaki

  Obezbeđenje kvaliteta, ravnopravnosti, pravičnosti i dostupnosti obrazovanja dugoročni je prioritet obrazovne politike u Republici Srbiji. Inkluzivno obrazovanje podrazumeva jednako poštovanje i prihva... Opširnije

 • Rodni konstrukt u romskoj zajednici

  Rodna pitanja su jedan od najvažnijih faktora koji utiču na celokupan razvoj romske zajednice. Prepoznavši njihov značaj, početkom 2008. godine razvijen je istraživački projekat u partnerstvu izmeđ... Opširnije