Realizovani projekti

 • NET-Age: mreža podrške za aktivno starenje

  Vlade i civilno društvo u članicama Evropske unije, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, tragaju za novim politikama i zajedničkim odgovorima na jednu od najtemeljnijih promena u društvu: s... Opširnije

 • Terenska prevencija HIV infekcije u romskim zajednicama

  Nizak nivo obrazovanja, siromaštvo i marginalizovani položaj u društvu su glavni faktori zbog kojih su pripadnici romske populacije u povećanom riziku od HIV infekcije. U marginalizovanim i socijalno ug... Opširnije

 • Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima iz izbegličke i interno raseljeničke populacije

  Projekat se realizuje i u toku 2016. godine, a u kontinuitetu traje od 2000. godine, uz podršku UNHCR-a. NSHC na projektu sarađuje sa udruženjima građana „Amity - Snaga prijateljstva“ iz Beogr... Opširnije

 • Svi različiti, svi jednaki

  Obezbeđenje kvaliteta, ravnopravnosti, pravičnosti i dostupnosti obrazovanja dugoročni je prioritet obrazovne politike u Republici Srbiji. Inkluzivno obrazovanje podrazumeva jednako poštovanje i prihva... Opširnije