Realizovani projekti

 • Unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih u Vojvodini

  Informisanje i edukacija mladih o reproduktivnom zdravlju je neophodno kako bi se sprečile brojne neželjene posledice neznanja i rizičnog ponašanja. Jednako važno je i odabrati pravi način da ... Opširnije

 • Naša škola – razvoj i primena modela inkluzivnog obrazovanja

  Od decembra 2007. do maja 2008. NSHC, u saradnji sa ŠOSO „Milan Petrović“ iz Novog Sada, realizovao je projekat „Naša škola“. Cilj projekta je da doprinese razvoju i primeni modela inkluzivnog ... Opširnije

 • Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih u Vojvodini

  Novosadski humanitarni centar je 28. februara 2007.godine počeo sa realizacijom projekta „Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih u Vojvodini”. Projekat je podržan od strane Kanadske agencije... Opširnije

 • Participativno istraživanje potreba, glavnih problema i potencijala u obrazovanju Roma u Vojvodini

  NSHC je, u partnerstvu sa Udruženjem romskih studenata, u toku 2006. i 2007. godine realizovao projekat "Participativno istraživanje potreba, glavnih problema i potencijala Roma u obrazovanju u Vojvodin... Opširnije