Realizovani projekti

 • Zaštita i integracija žrtava trgovine ljudima u AP Vojvodini

  Novosadski humanitarni centar je, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada, od druge polovine 2011. realizovao projekat "Zaštita i integracija žrtava trgovine ljudima u AP Vo... Opširnije

 • Inicijativa za obrazovanje romskih devojčica

  Jedan od prioriteta u radu Novosadskog humanitarnog centra je promovisanje obrazovanja Roma, kao glavnog načina da se smanji siromaštvo ove osetljive populacije. Baveći se ovom temom, među brojnim drug... Opširnije

 • Ruralna i poljoprivredna integracija u podržavajućoj okolini (RAISE)

  Uz podršku Unidea fondacije Unikredit Grupe, a u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (HOD), NSHC je od januara 2009. realizovao četverogodišnji projekat pod nazivom ''Ruralna i poljoprivredna integ... Opširnije

 • Zaštita prava i prevencija nasilja i diskriminacije nad Romima

  U partnerstvu sa nevladinim organizacijama iz Bugarske (BILI), Rumunije (Romani CRISS) i Makedonije (DAJA), NSHC od septembra 2010.godine učetvuje u regionalnom programu «Partenrstvo za zaštitu... Opširnije