Realizovani projekti

 • Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih u Vojvodini

  Novosadski humanitarni centar je 28. februara 2007.godine počeo sa realizacijom projekta „Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih u Vojvodini”. Projekat je podržan od strane Kanadske agencije... Opširnije

 • Participativno istraživanje potreba, glavnih problema i potencijala u obrazovanju Roma u Vojvodini

  NSHC je, u partnerstvu sa Udruženjem romskih studenata, u toku 2006. i 2007. godine realizovao projekat "Participativno istraživanje potreba, glavnih problema i potencijala Roma u obrazovanju u Vojvodin... Opširnije

 • Zaštita i integracija žrtava trgovine ljudima u AP Vojvodini

  Novosadski humanitarni centar je, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada, od druge polovine 2011. realizovao projekat "Zaštita i integracija žrtava trgovine ljudima u AP Vo... Opširnije

 • Inicijativa za obrazovanje romskih devojčica

  Jedan od prioriteta u radu Novosadskog humanitarnog centra je promovisanje obrazovanja Roma, kao glavnog načina da se smanji siromaštvo ove osetljive populacije. Baveći se ovom temom, među brojnim drug... Opširnije