Realizovani projekti

  • Integracija interno raseljenih lica u lokalnu sredinu i olakšavanje povratka u mesto ranijeg prebivališta

    Projekat pod nazivom «Integracija interno raseljenih lica u lokalnu sredinu i olakšavanje povratka u mesto ranijeg prebivališta» sprovodili smo od 1.oktobra 2011.godine do 31.marta 2012.godine uz podrš... Opširnije