Realizovani projekti

  • Naknadni upis građana kao ulaznica u pravni sistem

    Uz podršku Uprave za ljudska i manjinska prava R.Srbije od oktobra 2011. do februara 2012.godine sprovodili smo projekat pod nazivom «Naknadni upis građana kao ulaznica u pravni sistem» kroz koji su l... Opširnije

  • Integracija interno raseljenih lica u lokalnu sredinu i olakšavanje povratka u mesto ranijeg prebivališta

    Projekat pod nazivom «Integracija interno raseljenih lica u lokalnu sredinu i olakšavanje povratka u mesto ranijeg prebivališta» sprovodili smo od 1.oktobra 2011.godine do 31.marta 2012.godine uz podrš... Opširnije