NS Telecentar - Program celoživotnog učenja

NS Telecentar je edukativni program NSHC-a za celoživotno učenje, otvoren za sve građane koji žele da se usavršavaju i usvajaju nova znanja i veštine. Smatra se da su znanja neophodna za snalaženje u svetu nove ekonomije, znanja iz oblasti informatike, stranih jezika, životnih veština (life skills) i preduzetništva.

Misija NS Telecentra je da promoviše celoživotno učenje kao razvojnu priliku za sve građane, podstiče društveno uključivanje marginalizovanih grupa u proces celoživotnog učenja, prati najbolje svetske prakse u podučavanju i učenju, usvaja najviše standarde u obrazovanju, i razvija i sprovodi programe obuke u skladu sa potrebama tržišta rada.

U toku 2014, 2015. i 2016. godine, NSHC aktivno podržava nezaposlene žene i mlade (do 30 godina) u opštinama Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han kako bi se lakše zaposlili ili pokrenuli sopstveni posao. Podrška je omogućena u okviru treninga za preduzetnike (uvodni treninzi na pet ključih tema), kao i stručnog treninga u oblasti organske proizvodnje hrane, turizma i socijalnog preduzetništva.

Obuke se organizuju u okviru regionalnog SEED programa (Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja), koji ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, čija je partnerska organizacija u Srbiji Novosadski humanitarni centar. Program finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrian Development Cooperation.

Za više informacija, možete se javiti Danijeli Korać-Mandić, koordinatorki SEED programa: danijela.nshc@gmail.com