Mihaila Lukić

"Nakon završetka studija nisam imala obaveza i tražila sam mogućnost za volontersko angažovanje u Srbiji. Javila sam se NSHC-u nakon što sam posetila njihovu internet stranicu, koju sam našla preko pretraživača. Dogovorili smo se da počnem volontirati krajem novembra 2005. Pronašli su mi smeštaj i pomogli su mi da se snađem. Rad koji sam obavljala bio je raznovrstan i obuhvatao je pomoć u održavanju časova engleskog jezika, lektorisanje predloga projekata na engleskom i osmišljavanje delova internet prezentacije NSHC-a. Prijao mi je rad koji sam obavljala i sigurna sam da će mi stečeno iskustvo ubuduće dobro doći . Takođe smatram da sam stekla važna iskustva u kontaktima sa Romima, nezaposlenima i raseljenim licima: kroz razgovor sa njima shvatila sam kako bolje razumem njihov položaj i drago mi je što sam mogla da na neki način pozitivno utičem na njihove živote. Tokom mog boravka u Novom Sadu takođe sam naučila bolje srpski jezik, srela neke neverovatne ljude i imala neka zaista sjajna iskustva. Sve u svemu, zaista mi je drago što sam odabrala da radim u NSHC-u."