Volonterski rad u NSHC-u pruža Vam mogućnosti:

  • bavljenja društveno korisnim radom i ispunjenja životnih i profesionalnih ciljeva,
  • aktivnog učešća u rešavanju problema ugroženih grupa i drugih društvenih problema,
  • aktivnog učešća u menjanju i poboljšanju lokalne zajednice i društva,
  • edukacije i stručnog usavršavanja,
  • sticanja vrednih novih znanja i iskustava...
  • ... i još mnogo toga!

Ukoliko želite da postanete volonter NSHC-a

Ukoliko želite da postanete volonter NSHC-a potrebno je da preuzmete upitnik, da ga popunite i pošaljete na mail: volonter.nshc@gmail.com. NSHC periodično pravi odabir volontera, u skladu sa potrebama volonterskih programa.