''Obrazovanjem protiv siromaštva'' - Inicijativa za uključivanje Roma u obrazovni sistem

D. Korać-Mandić, M. Novaković: ''Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih, finalni izveštaj''

M. Lazor, S. Marković, S. Nikolić: Priručnik za rad sa decom sa posebnim potrebama

Branka Kresoja: ''Obrazovanje Roma u Vojvodini, izveštaj sa participativnog istraživanja'', na srpskom, romskom i engleskom jeziku NSHC, 2007.

''Kućna nega i pomoć u kući starijim osobama: Priručnik za volontere'' NSHC, 2006.g.

Analitički izveštaj SSI: Integracija kao dugoročno rešenje za izbeglice i raseljena lica u Srbiji