U drugom krugu odabira, Komisija Resurs centra za Južnobački okrug donela je odluku o omladinskim projektima koji će biti finansirani i realizovani u periodu avgust – oktobar 2013. godine. Molimo pogledajte dokument u prilogu:

Rezultati projekta