Romi i rodna pitanja

Romi i rodna pitanja

Između tržišta rada i ljudskih kapaciteta

Između tržišta rada i ljudskih kapaciteta: Identifikacija jaza, Diskusija

Svi različiti, svi jednaki

Svi različiti, svi jednaki. Stvaranje inkluzivne kulture, politike i prakese u školama.

Potrebe i problemi mladih

Bilten “Reč više” Decembar 2007. Tema broja: Potrebe i problemi mladih

Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje

Bilten “Reč više” Novembar 2007. Tema broja: Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje

Aktivizam i volonterizam mladih

Bilten “Reč više” Oktobar 2007. Tema broja: Aktivizam i volonterizam mladih

1 2 3 4 5 6 7