Vodič za volontiranje starijih osoba

U Vodiču su predstavljene osnovne informacije o volontiranju, dobrobiti koje ovo angažovanje donosi starijima i načinima uključivanja u različite dobrotvorne aktivnosti.

Vodič kroz usluge socijalne zaštite u Novom Sadu

Vodič je nastao 2020. godine u cilju bolje informisanosti građana o uslugama socijalne zaštite i o različitim pružaocima usluga iz javnog i privatnog sektora.

Pomoć u kući starijim osobama – priručnik

Kada starijem članu porodice zatreba nega i pomoć, cela porodica i okruženje se mogu naći pred velikim izazovom. Prvi korak u tom smeru je sveobuhvatno informisanje, zbog čega je pripremljena ova brošura sa uputstvima i savetima za svakodnevni život.

Život sa demencijom

Ovom brošurom želimo da približimo važne informacije vezane za demenciju i brigu o obolelim osobama, kako bi oni i njihove porodice bolje razumeli ovu bolest i mogli da se organizuju.

 

Pristup adolescenata informacijama

Ova brošura sadrži rezultate kvalitativnog istraživanja iz 2019. o pristupu adolescenata informacijama koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Access of Adolescents to Information

Access of Adolescents to Information Regarding Sexual and Reproductive Health (qualitative research), November 2019

1 2 3 7