Grad Novi Sad je nosilac titule „Omladinska prestonica Evrope“ koja se dodeljuje evropskom gradu na period od godinu dana. U toku tog perioda, izabranom gradu se pruža prilika da kroz višenamenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade. „Omladinska prestonica Evrope“ je inicijativa koja podstiče građane i građanke da sprovode inovativne ideje i projekte koje podstiču aktivno učešće mladih u društvu. Istovremeno, kroz ovu inicijativu se pronalaze uzori za budući razvoj omladinske politike u drugim evropskim zajednicama.

Novosadski humanitarni centar je u okviru OPENS-a od 1. februara 2018. do 31. decembra 2020. godine realizovao projekat „Socijalne usluge otvaraju svoja vrata“. Cilj projekta bio je promocija socijalnih usluga namenjenih mladima u Novom Sadu, kao i podrška i pomoć institucijama u unapređenju usluga za mlade i podrška mladima iz ugroženih grupa da ostvare svoje pravo na socijalne usluge.

U okviru projekta NSHC je nastavio sa pružanjem usluga psihološkog savetovanja i psihoterapije u okviru svog Savetovališta za mlade. Za vreme trajanja projekta, usluge besplatnog savetovanja i podrške dobilo je više od 400 mladih. Ova važna vaninstitucionalna usluga za mlade je takođe promovisana tokom projekta, a saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama je nastavljena.

NSHC je sproveo istraživanje o socijalnim uslugama za mlade na nivou grada, i o grupama mladih kojima su socijalne usluge najviše potrebne. Održane su fokus grupe sa mladima i sa pružaocima usluga, a rezultati istraživanja su predstavljeni na konferenciji održanoj 17.12.2019. godine u Eđšegu, u Novom Sadu.

Novosadski humanitarni centar  je ovaj projekat realizovao u partnerstvu sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje.