Novosadski humanitarni centar stručnim radom i organizovanim delovanjem doprinosi izgradnji humanog građanskog društva, kroz pružanje pomoći i podrške socijalno ugroženim, osetljivim i marginalizovanim grupama i razvoj njihovih potencijala za dostojanstven život; podsticanje aktivizma građana; unapređivanje kapaciteta zajednice za zaštitu i brigu; promociju zdravlja; istraživački rad i obrazovanje.

Naše ciljne grupe su socijalno ugrožene, marginalizovane i posebno osetljive grupe u društvu, među kojima: izbegla i raseljena lica, Romi, starije osobe, deca i mladi, žrtve nasilja.

NSHC okuplja posvećene i odgovorne građane i stručnjake humanističkog opredeljenja, koji jednako i nepristrasno brinu o svima u nevolji, bez obzira na rasnu, nacionalnu, versku, polnu i rodnu pripadnost, jezik kojim govore, politička i druga uverenja. Udruženje realizuje projekte i programe od javnog interesa i posebnog društvenog značaja.

NSHC deluje na području Novog Sada, AP Vojvodine i cele Srbije. Takođe, NSHC učestvuje u realizaciji prekograničnih i regionalnih projekata.

Neki od osnovnih ciljeva i zadataka NSHC su:

  • Organizovanje socijalno-humanitarnih aktivnosti, poboljšanje zdravlja, socijalnog statusa i opštih životnih uslova socijalno ugroženih ljudi kojima je potrebna pomoć;
  • Stvaranje i razvijanje mreže humanih i obrazovanih građana za dobrovoljni humanitarni rad;
  • Podrška održivim ekonomskim inicijativama ugroženih; podsticanje i edukacija ugroženih da preuzmu odgovornost za svoje živote u uslovima nedovoljne socijalne zaštite;
  • • Negovanje međuetničke i međuverske tolerancije, otvorenosti i komunikacije između različitih kultura i ekonomski nejednakih društvenih grupa;
  • Borba protiv siromaštva; promovisanje socijalnih prava ugroženih;
  • Afirmacija vrednosti čovečnosti, integriteta i društvene odgovornosti među građanima, aktivne solidarnosti i socijalne pravde.