Izbeglice i migranti u Srbiji

Prolazak izbeglica kroz Srbiju nije zaustavljen, iako je značajno smanjen od kako je, početkom marta ove godine, zatvorena "Balkanska ruta". UNHCR procenjuje da ih u novembru 2016. u Srbiji ima oko 6.400, a procene nevladinih organizacija govore da ih ima između 7,000 i 10,000. Nešto više od 5,000 smešteno je u tranzitno-prihvatne i azilantske centre, dok više od 1,000 ljudi boravi u napuštenim objektima u Beogradu i Subotici, u improvizovanim, nehigijenskim i opasnim uslovima.

Nevladine organizacije pružaju pomoć u informisanju i upućivanju kako bi se izbegllice registrovale, smestile u centre za smeštaj, kako bi dobile potrebnu medicinsku i drugu pomoć. Ipak, među nekim izbeglicama (muškarcima koji putuju sami) vlada strah da će, ako pristanu da odu u izbegličke centre, biti deportovani na granicu sa Makedonijom i Bugarsko... Opširnije

Evropa za građane i građanke

Od septembra 2016. godine, NSHC u svojstvu partnera učestvuje u realizaciji projekta „Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize”. Udruga "MI" Split (Hrvatska) je koordinator projekta kofinansiranog od strane programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”. Vrednost projekta je €147.500 i realizuje se od 1.9.2016. do 30.11.2017.

Program “Evropa za građane i građanke”, koji je o...Opširnije