SEED Step III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja

SEED program doprinosi zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu. U okviru SEED-a, Novosadski humanitarni centar promoviše zapošljavanje i samozapošljavanje žena i mladih u opštinama Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han.

U prethodnom šestogodišnjem periodu, NSHC je kroz obuke, grantove i mentorsku podršku podržao 31 preduzetničku inicijativu žena i mladih; većina pokrenutih poslova je uspela da opstane i da se razvije. Pored toga, pomogli smo ciljnim opštinama u decentralizaciji mera zapošljavanja, unapređenju lokalnog planiranja zapošljavanja, kao i u promociji samozapošljavanja i socijalnog preduzetništva. Međuopštinski sastanci […]

Kućna nega i pomoć u kući

Novosadski humanitarni centar je licencirani pružalac usluge „pomoć u kući odraslim i starim licima“ (licenca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br. 407 od 21.6.2018.).

Usluge pomoći u kući namenjene su odraslim i starijim licima kojima treba podrška u obavljanju […]