Obrazovanje za sve - podrška siromašnoj deci u obrazovanju

"Obrazovanje za sve" je organizovana, volonterska podrška u učenju i razvoju socijalnih veština koja pomaže siromašnoj deci da savladaju prepreke u obrazovanju, završe osnovnu i nastave obrazovanje u srednjoj školi.

Novosadski humanitarni centar - NSHC od 1998. godine pruža podršku siromašnoj deci i mladima u obrazovanju. Tim volontera jednom nedeljno pruža podršku u učenju, u prostorijama osnovnih škola sa kojima NSHC sarađuje. Studenti koji su prošli selekciju i obuku rade sa decom na savladavanju gradiva i pripremi za proveru znanja u školi. Takođe organizuju kreativne radionice, izlete, posete pozorištu, bioskopu, muzejima…

Deca rado dolaze na aktivnosti, postižu bolji uspeh u školi, lakše prelaze u sledeći razred i u većem broju upisuju srednju školu. Unapređuju se njihove socijalne veštine, povećava samop... Opširnije

SEED program

Regionalni SEED program ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu (Albanija, Srbija i Kosovo). Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Program se realizuje od 2014. godine i nastavlja se do 31.12.2019. godine.

NSHC realizuje SEED ...Opširnije