Izbeglice u Srbiji

Prolazak izbeglica kroz Srbiju nije zaustavljen, iako je početkom marta ove godine zatvorena tzv. "Balkanska ruta". UNHCR procenjuje da ih u ovom trenutku u Srbiji ima oko 3.600, a da svakoga dana u Srbiju uđe po 300 ljudi (podaci za jul 2016.).

U prvih sedam meseci ove godine, u Evropu je došlo više od 251.000 izbeglica, od toga 160.000 preko Grčke (podaci UNHCR-a). Većina je došla iz Sirije, Afganistana i Iraka. Izbeglice u Srbiju i dalje dolaze iz Makedonije i Bugarske. Aktivnost krijumčara je povećana, i uz njihovo angažovanje izbeglice prolaze ovaj deo svog puta.

Izbeglice ne žele da traže azil u Srbiji, pa se ne registruju već nastavljaju svoj put ka severnoj granici i tamo traže način da azil zatraže u Mađarskoj. Međutim, Mađarska dnevno dozvoljava ulazak najviše 30 ljudi, koje propušta na dva granična pr... Opširnije

Pravno nevidljiva lica

"Pravno nevidljiva" lica su ona lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih u redovnom zakonskom roku, koji iznosi 30 dana od dana njihovog rođenja. Ovim licima nije priznato pravo na pravni subjetivitet koje je garantovano međunarodnim aktima i Ustavom Republike Srbije, a preduslov je za ostvarivanje prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, prava na rad, obrazovanje, posedovanje ličnih dokumenata, biračkog...Opširnije