Izbeglice, migranti i tražioci azila u Srbiji

Prolazak izbeglica kroz Srbiju nije zaustavljen, iako je početkom marta 2016. godine zatvorena "Balkanska ruta". UNHCR procenjuje da ih sredinom marta 2017. u Srbiji ima oko 8.000. Nešto više od 80% smešteno je u 17 tranzitno-prihvatnih i azilantskih centara, dok više od 1,000 ljudi boravi u napuštenim objektima u Beogradu i Subotici, u improvizovanim, nehigijenskim i opasnim uslovima.

Tragični incidenti u kojima izbeglice gube živote pokušavajući da pređu granice, ukazuju na ozbiljne rizike sa kojima se izbeglice suočavaju u rukama krijumčara, i na potrebu za obezbeđenjem sigurnih prolaza.

Nevladine organizacije pružaju pomoć u informisanju i upućivanju kako bi se izbegllice registrovale, smestile u centre za smeštaj, kako bi dobile potrebnu medicinsku i drugu pomoć. Ipak, među nekim izbeglicama vlada strah da će, ... Opširnije

Evropa za građane i građanke

Od septembra 2016. godine, NSHC u svojstvu partnera učestvuje u realizaciji projekta „Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize”. Udruga "MI" Split (Hrvatska) je koordinator projekta kofinansiranog od strane programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”. Vrednost projekta je €147.500 i realizuje se od 1.9.2016. do 30.11.2017.

Program “Evropa za građane i građanke”, koji je o...Opširnije