Između tržišta rada i ljudskih kapaciteta

Između tržišta rada i ljudskih kapaciteta: Identifikacija jaza, Diskusija