Na osnovu javnog konkursa, NSHC je odabrao 12 predstavnika civilnog sektora za učešće u studijskom putovanju u Sloveniju. Putovanje je organizovano u periodu od 3. do 7. marta, u Novoj Gorici (oblast Kanal ob Soči), a u okviru NET-Age projekta finansiranog sredstvima EU IPA Adriatic programa prekogranične saradnje. Uz Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu (PZSZ) i Novosadski humanitarni centar (NSHC), u realizaciji projekta učestvuje još 11 partnera iz 5 zemalja (Italija, Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija), dok je vodeći partner Regija Marche – Odeljenje za socijalne i zdravstvene programe iz Italije.

NET–Age projekat ima za cilj osnaživanje i razvoj održivih kapaciteta za inovativne socijalne i zdravstvene usluge za starije osobe, te promociju aktivnog starenja u Jadranskom regionu.

Program mobilnosti je deo projekta koji ima za cilj da doprinese regionalnom povezivanju u razvoju socijalno zdravstvenih usluga za stare, preko razmene iskustva i povećanja kompetencija predstavnika javnog i civilnog/volonterskog sektora zemalja učesnica. Organizovaće se tri studijske posete – u Sloveniju, Srbiju i Italiju. Predstavnici iz Slovenije, Italije i Srbije će učestvovati u dve studijske posete i biće domaćini studijskih poseta, dok će predstavnici ostalih zemalja učestvovati u sve tri studijske posete.

Učesnici prve studijske posete, koja je u toku, imaju priliku da se upoznaju sa prilikama u Sloveniji vezano za starenje, sistemom socijalne i zdravstvene zaštite, ulogom civilnog sektora i uslugama koje su na raspolaganju starijima.