Ako imate između 18 i 88 godina i želite da se uključite u pružanje podrške starijim osobama ili u organizovanu pomoć u učenju deci iz socijano ugroženih grupa, ovo je dobra prilika za Vas: prijavite se za volontiranje u NSHC-u! Imaćete priliku da upoznate druge volontere, pohađate obuke na temu volonterskog rada, učestvujete u razmeni volontera između Novog Sada i Osijeka, doprinesete međugeneracijskoj solidarnosti i toleranciji u regionu. Naročito ohrabrujemo starije osobe i one koje pripadaju ugroženim grupama da se prijave.

NSHC od septembra pokreće Centar za socijalnu integraciju u Novom Sadu, u okviru kog će okupiti volontere i organizovati brojne aktivnosti: pomoć u učenju za učenike osnovnih škola; podrška za starije osobe; uključivanje starijih osoba u volontiranje kao podrška aktivnom starenju; uključivanje ranjivih grupa u volontiranje; Klub volontera i drugo.

Od volontera se očekuje da prođu uvodnu, jednodnevnu obuku i izdvoje 3 – 6 sati nedeljno za svoj angažman. Volonterski rad je besplatan, a NSHC će pokriti troškove angažovanja volontera (putni troškovi, hrana i materijal za rad), kao i sve troškove putovanja u regionu.

Ako ste zainteresovani, molimo da ispunite i pošaljete OVAJ UPITNIK.

Ovaj poziv je deo projekta „Inkluzivna zajednica“ čiji je cilj unapređenje socijalnih usluga u Osijeku i Novom Sadu za korisnike socijalne zaštite i za osobe u riziku od siromaštva i isključenosti. Nosilac projekta je Volonterski centar Osijek (VCOS) u saradnji sa partnerima – Novosadskim humanitarnim centrom, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu AP Vojvodine, Gradom Osijekom i Gradskim društvom Crvenog križa Osijek. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost NSHC-a i ne može na bilo koji način biti smatrano da odražava stavove Evropske unije.