Prvi webinar u okviru projekta „Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize” održan je 27. septembra 2016.godine u 14h. Učestvovalo je 20 organizacija iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Belgije, Mađarske, Francuske, Holandije i Velike Britanije.

Nives Ivelja, direktorka Udruge „MI“ – Split, predstavila je projektne aktivnosti, ciljece i rezultate postignute do sad. Predstavnice/i organizacija CVCN, Legis, Voluntary Action Sheffield i OKA prezentovali su implementaciju volonteke u Hrvatskoj, Makedoniji, Velikoj Britaniji i Mađarskoj, i iskustva sa izbeglicama i volonterima na terenu.

Webinar je bio prilika da se podele iskustva i dobra praksa u radu sa izbeglicama, i da se omogući umrežavanje sa sličnim organizacijama i projektnim partnerima. Naredni seminar je planiran za decembar 2016. godine.
* * * * *

The first webinar of the project „Optimizing Volunteer Services in Times of Refugee Crisis“ was conducted on September 27 2016. at 2PM (CET). There were 20 participants from Croatia, Serbia, FYRM, Belgium, Hungary, France, Netherlands and UK.

Nives Ivelja, director of Association „MI“ – Split, presented the project activities, aims and results achieved so far. The representatives of CVCN, Legis, Voluntary Action Sheffield and OKA presented the volontheka implementation in Croatia, FYRM, UK and Hungary, and experiences with the refugees and volunteers on the field.

This webinar was an opportunity to share experiences and good practices in working with refugees and also for networking among similar organizations and project partners. Second webinar is planned to be conducted in December 2016.