U Beogradu je održana petodnevna obuka o ljudskim pravima za aktiviste 24 nevladine organizacije, u okviru projekta „Pomoć na putu“ (Help on the Route). Projekat ima za cilj zaštitu i promociju ljudskih prava migranata koji se nalaze u Srbiji i Makedoniji. Nosilac projekta je Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa ASB-om, NSHC-om i Helsinškim komitetom za ljudska prava u Makedoniji (MHC). Projekat finansira Evropska unija kroz EIDHR program.

U cilju povećanja kapaciteta i podrške u radu sa migrantima, dodeljeno je 20 grantova nevladinim organizacijama iz Srbije i Makedonije, u pojedinačnom iznosu do 15.000 EUR. Ove organizacije, koje direktno pomažu migrantima, u narednom periodu će prepoznavati i izveštavati o slučajevima kršenja ljudskih prava migranata, i pomagati u zaštiti njihovih prava.

Obuka je organizovana kao prva aktivnost podrške organizacijama, kako bi kompetentno postupale u situacijama kršenja ljudskih prava, koristeći i mehanizam brzog odgovora koji je uspostavljen u okviru projekta. Na obuci je bilo reči o međunarodnom i nacionalnom okviru zaštite ljudskih prava, rodno zasnovanom nasilju, pravima dece sa naglaskom na maloletnike bez pratnje, o praćenju i izveštavanju o ljudskim pravima, o UNHCR-ovom sistemu izveštavanja o incidentima, kao i o instituciji Zaštitnika građana Republike Srbije.

Učesnici su takođe diskutovali o vrednostima i principima neformalne mreže organizacija koja je u ovom projektu formirana, o njenim resursima i načinu rada u narednom periodu.