NSHC uz podršku Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu objavljuje poziv za volontere u projektu „Obrazovanje za sve“. Projekat ima za cilj da pruži podršku socijalno ugroženoj romskoj deci osnovnoškolskog uzrasta da uspešno savladavaju gradivo, završe osnovnu školu i nastave obrazovanje u srednjoj školi.

Aktivnosti projekta su volonterske i usmerene na učenike/ce iz socijalno ugroženih porodica u tri osnovne škole u Novom Sadu: Osnovna škola „Jožef Atila“, Osnovna škola „Veljko Vlahović“ i Osnovna škola „Nikola Tesla“.

Za sve odabrane volontere/ke biće organizovana uvodna radionica na kojoj će dobiti detaljne instrukcije za učešće u projektu, kao i radionica o volonterizmu i radu sa mladima. Svi volonteri će na kraju projekta dobiće potvrde o volontiranju.

Potrebne veštine volontera/ke:

o Poznavanje gradiva iz osnovne škole;

o Komunikacijske veštine;

o Veštine rada na računaru;

o Sposobnost za timski rad i spremnost za izazove;

o Motivisanost, odgovornost, entuzijazam.

Grupa volontera najmanje jednom nedeljno pružaće individualnu i grupnu podršku deci u učenju, u prostorijama osnovnih škola koje deca pohađaju. Sa njima će se raditi na savladavanju gradiva i pripremi za proveru znanja u školi. Volonteri će objašnjavati kako se pravilno uči, proveravaće nivo naučenog, pomagati u razumevanju gradiva, vežbati i zadavati domaće zadatke. Volonteri će biti raspoređeni na navedene aktivnosti u skladu sa svojim znanjem i u skladu sa potrebama učenika.

Vreme angažovanja: Oktobar-Decembar 2016.

Način prijave: Konkurs za volontere je stalno otvoren tokom trajanja projekta, a svi zainteresovani mogu da popune prijavu koja se preuzima na http://www.nshc.org.rs/volontiranje/prijava , ili da se jave na tel. 069 665 423 (Dobrila Marković).