Radionica na temu „Zdravstvene implikacije transnacionalnih migracija“ održana je u Novom Sadu 24.11.2016. godine. NSHC je učestvovao izlaganjem o iskustvima u pružanju humanitarne i psihosocijalne pomoći izbeglicama i migrantima tokom 2015. i 2016. godine.

Ciljevi radionice bili su da se razmene informacije o smeštaju i sanitarnim uslovima u prihvatnim centrima za migrante, izbeglice i tražioce azila; da se razgovara o izazovima i problemima u vezi sa uticajem masovnih migracija na generalno zdravlje i mentalno zdravlje u regionu, i da se daju preporuke za vlade, agencije i organizacije civilnog društva.

Radionica je održana kao uvodni događaj za Desetu konferenciju Međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava (International Society for Health and Human Rights – ISHHR) pod nazivom “Mentalno zdravlje, masovna raseljavanja i etničke manjine”, koja će se održati u septembru sledeće godine takođe u Novom Sadu.