Izgradnja zajednica prilagođenih starijima kroz međugeneracijsku akciju (Age+) je regionalni projekat podrške starijim osobama koji za cilj ima dobrobit i socijalnu uključenost osoba starijih od 65 godina, sa naročitim fokusom na podršku prilagođenu potrebama žena i muškaraca. NSHC je jedan od lokalnih partnera koji ovaj projekat sprovode u Novom Sadu i Surdulici.

Kroz projekat nastojimo da podstaknemo veće učešće starijih osoba u dijalogu sa donosiocima odluka; da poboljšamo kapacitete pružalaca usluga kroz obuke i studijske posete; da doprinesemo povećanju ponude usluga podrške starijima kroz međusektorsku saradnju; i da povećamo vidljivost starijih u društvu, svest o njihovim potrebama i smanjimo starosnu diskriminaciju.

U okviru projekta, NSHC analizira potrebe i podstiče izradu lokalnih strategija i akcionih planova za unapređenje položaja populacije starijih, uz učešće svih relevantnih aktera koji se bave starijom populacijom, uključujući i populaciju starijih od 65 godina. Za lokalne pružaoce socijalnih i zdravstvenih usluga planirane su obuke i studijske posete age friendly gradovima i opštinama u drugim zemljama, regionalna razmena i stvaranje resursa za prenos znanja i veština. U Novom Sadu i Surdulici će biti uspostavljeni lokalni centri međugeneracijske solidarnosti sa kreativnim, obrazovnim i drugim aktivnostima. Kroz pilot akcije biće istraženi modeli i efekti saradnje između starije i mlađe populacije. Pored navedenog, NSHC će učestvovati u aktivnostima zagovaranja na nacionalnom nivou kako bi se u obrazovne programe uvela tema međugeneracijske solidarnosti, definisali kriterijumi za sticanje oznake „zajednica prilagođena starijima“, razmotrile mogućnosti za uključivanje ciljnih opština i gradova u Globalnu mrežu gradova prilagođenih starima, te promovisalo zdravo starenje i međugeneracijska solidarnost.

Nosilac projekta je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, a lokalni partneri su TARA International Consulting iz Novog Sada, Novosadski humanitarni centar i organizacija Syri i Vizionit iz Peći. Projekat se realizuje u periodu 1.1.2023 – 31.12.2025. uz donatorsku podršku Austrijske razvojne agencije i Volkshilfe Solidarität.

Više o aktuelnim dešavanjima na projektu možete saznati na Instagram i Fejsbuk stranicama projekta.