Projekat „Budi zdrav/a u stvarnom i virtuelnom svetu“ podržan je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a deo je realizacije ciljeva definisanih u okviru Nacionalne strategije za mlade. Cilj projekta је doprinos unapređenju mentalnog zdravlja mladih u Srbiji, kroz unapređenje psihološkog statusa i poboljšanje uslova u zajednici za zdravo odrastanje i razvoj mladih naraštaja.

Glavne aktivnosti u okviru projekta su pružanje psihološke podrške kroz rad Savetovališta za mlade, pružanje online psihološke podrške mladima, priprema i izvođenje forum teatar predstave i obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja u saradnji sa Medicinskom školom „07.april“ iz Novog Sada.

Tema forum tetar predstave su rizici po mentalno zdravlje mladih u virtuelnom i stvarnom svetu, kao što su zavisnost od društvenih mreža, nasilje na internetu i posledice u stvarnom svetu. Problem se u forum tetar predstavi prikazuje u nerešenoj formi, a publika se poziva da interveniše i daje sugestije i rešenja. Predstava tako dobija dvojak efekat. Sa jedne strane, ona ukazuje na probleme sa kojima se mladi susreću, a sa druge strane, otvara prostor za dijalog i traženje konstruktivnih rešenja u konkretnim problemskim situacijama. Kao tehnika, forum teatar je odlično prihvaćen od strane mladih. Forum teatar je takođe dobro sredstvo za senzibilizaciju mladih za određene teme, i podsticaj da se aktiviraju po određenim pitanjima koja se njih direktno ili indirektno tiču.

Forum teatar predstava će biti izvođena u 16 gradova u Srbiji: Novi Sad, Zrenjanin, Sombor, Ruma, Šabac, Kikinda, Subotica, Kovačica, Beograd, Niš, Vranje, Leskovac, Kragujevac, Pirot, Kraljevo i Čačak. Više informacija o rasporedu igranja možete naći na našoj Facebook stranici.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Medicinskom školom „7.april“ Novi Sad, a u organizaciju izvođenja forum teatar predstave biće uključeni i predstavnici lokalnih omladinskih udruženja i Kancelarija za mlade iz 16 gradova u Srbiji.

Posetite internet stranicu Ministarstva omladine i sporta, i njihovu Facebook stranicu, da saznate više o realizaciji Strategije za mlade.