Uz podršku Uprave za ljudska i manjinska prava R.Srbije od oktobra 2011. do februara 2012.godine sprovodili smo projekat pod nazivom «Naknadni upis građana kao ulaznica u pravni sistem» kroz koji su lica romske nacionalnosti koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih (MKR) u redovnom roku dobili pravnu pomoć u postupku naknadnog upisa u MKR. Takođe smo širu javnost informisali o faktičkim i pravnim problemima koji postoje u sprovođenju postupaka naknadnog upisa u MKR, a romsku populaciju o važnosti prijave rođenja matičnoj službi i načinu kako se postupak upisa sprovodi.

U okviru 15 poseta vojvođanskim opštinama Novi Sad, Zrenjanin, Bačka Palanka, Pančevo i Ruma prepozali smo 35 korisnika koji su «pravno nevidljiva» lica od kojih je 14 punoletno, a 21 je maloletnih lica. U toku projekta njih šestoro (petoro dece i jedan 26-ogodišnji momak) upisani su u matičnu knjigu rođenih u postupku naknadnog upisa. Još za šestoro dece je pokrenut postupak upisa u MKR. Kod svih ovih lica postojao je problem nedostatka dokumentacije roditelja ili nedovoljno poznavanje same procedure upisa (kako od strane korisnika projekta, tako i od strane nadležnih organa).

Održali smo četiri javne tribine koje su imale za temu naknadni upis u MKR na kojima je prisustvovalo preko 90 korisnika, kao i predstavnici matičnih službi, centara za socijalni rad, nevladinih organizacija, kancelarije Ombudsmana i koordinatori za romska pitanja. Tribine su održane u Novom Sadu, Bačkoj Palanci, Pančevu i Bečeju.

O projektu i problemima sa kojima se susreću oni koji nisu upisani u MKR, te zakonskim preprekama sprovođenja ove vrste postupka razgovorali smo i sa predstavnicima medija, a novinarka romskog portala «Točak» posetila je sa nama romske porodice u Rumi koje su imale problem sa sprovođenjam postupka naknadnog upisa u MKR o čemu je i objavljen prilog.