Grad Sombor, kao i mnogi drugi gradovi i opštine u Vojvodini, bio je destinacija za hiljade izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Krajem 1990-ih, nekoliko stotina interno raseljenih lica dodaje se ukupnom broju prisilnih migranata na teritoriji Sombora. Početkom 1990-ih, bilo je 16.331 izbeglica registrovanih u opštini Sombor, i jedan kolektivni centar za smeštaj najugroženijih. Danas je centar zatvoren, a ostalo je 2.217 onih koji i dalje imaju status izbeglice i 260 interno raseljenih lica sa Kosova. Tu živi i oko 2.500 „bivših“ izbeglica, koji su sada građani Srbije, ali se i dalje bore sa istim izbegličkim problemima.

Na konkursu Delegacije Evropske unije u Srbiji pod nazivom „Support to the improvement of the living conditions of forced migrants and closure of collective centers“, odobreno je finansiranje projekta “Podrška integraciji izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Sombor”, koji su realizovali Grad Sombor kao nosilac i Novosadski humanitarni centar kao partnerska organizacija. Realizacija projekta je počela 3. februara 2014. godine i trajala 24 meseca.

Opšti cilj projekta bio je da doprinese održivoj integraciji izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji. Specifični ciljevi projekta su: poboljšanje uslova stanovanja, povećanje šansi za ekonomsku održivost, i unapređenje socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica koja žive u opštini Sombor.

Kroz ovaj projekat su odabrana 24 domaćinstva izbeglih i interno raseljenih lica na području opštine Sombor, koji su u potrebi za unapređenjem uslova stanovanja; njima će dodeljena pomoć u vidu građevinskog materijala. Takođe, 6 korisničkih domaćinstava je dobilo pomoć u grantovima za pokretanje dohodovnih aktivnosti.

Za potrebe odabira korisnika, Grad Sombor je objavio javni konkurs u kojem su opisani kriterijumi za odabir, i uslovi koje kandidati treba da ispune. Odabir je vršila petočlana komisija koju je imenovao Grad Sombor, i to u okviru dva kruga selekcije: u prvom je proverena administrativna kompletnost svih prijava i one su pojedinačno  ocenjene i rangirane; drugi krug selekcije i konačan odabir je napravljen nakon terenskih poseta najbolje plasiranima i provere svih potrebnih podataka pre konačne odluke.