Evropska komisija smatra da socijalno preduzetništvo ima značajnu ulogu za budućnost Evrope. Komisija je 2011. godine pokrenula Inicijativu za socijalni biznis (SBI) pod sloganom „Nema ekonomskog rasta i stvaranja radnih mesta bez socijalnog preduzetništva“.

Organizacija Community Action Dacorum je nosilac dvogodišnjeg projekta „Socijalno preduzetništvo – razmena primera dobre prakse u omladinskom radu“ u kojem kao partner učestvuje i Novosadski humanitarni centar. Projekat je nastao sa ciljem da unapredi razumevanje i veštine u korišćenju socijalnog preduzetništva kao efikasnog alata u omladinskom radu. Ukupno osam partnera iz sedam zemalja realizuje ovaj projekat kako bi doprineli stvaranju povoljnog okruženja za razmenu znanja i izgradili dugoročnu saradnju između projektnih partnera i učesnika u projektu.

Promovisanje preduzetništva – Cilj projekta je da poveća znanje i stručnost u oblasti socijalnih preduzeća među omladinskim radnicima, koji zauzvrat mogu dalje prenositi stečeno znanje kroz praktične inicijative, To će mladim ljudima omogućiti da unaprede znanje i razumevanje socijalnih preduzeća i dati im veštine neophodne za postizanje uspeha (u oblasti komunikacije, timskog rada, planiranja budžeta, jezičkih veština, marketinga, ljudskih resursa, i dr.).

Socijalna inkluzija – Projekat je dizajniran da:

– podstiče razvoj društvenih, građanskih, interkulturalnih kompetencija i kritičkog razmišljanja, medijske pismenosti, borbe protiv diskriminacije, segregacije, rasizma, nasilja i zlostavljanja;

– obezbedi pristup, učešće i učenje polaznika iz ugroženih grupa, i da smanji nejednakosti u ishodima učenja.

Osim gore navedenih prioriteta, projekat takođe doprinosi:

– Postizanju relevantnih i visokokvalitetnih veština i kompetencija. Kroz treninge podržavamo pojedince u sticanju i razvijanju ključnih kompetencija u vezi sa osnovnim, transverzalnim, intelektualnim i preduzetničkim veštinama, koje će doprineti poboljšanju njihove zapošljivosti i zapošljivosti / ličnog razvoja mladih sa kojima rade.

– Promovisanju kvalitetnog omladinskog rada. Treninzi i širi projektni dijalog podržavaju izgradnju kapaciteta partnera i njihovih omladinskih radnika (osoblja i volontera).

Partneri su iz: Velike Britanije: Community Action Dacorum i Stephens and George Charitable Trust, iz Srbije: NSHC, iz Švedske: Solna Youth Center, iz Rumunije: Asociatia clubel sportive experientamultisport, iz Irske: Amach LGBT!, iz Češke: Petrklic help, z.s. i Opština Karvina.

Više o projektu možete saznati ako posetite internet stranicu projekta.