Nizak nivo obrazovanja, siromaštvo i marginalizovani položaj u društvu su glavni faktori zbog kojih su pripadnici romske populacije u povećanom riziku od HIV infekcije. U marginalizovanim i socijalno ugroženim populacijama, često su prisutni nasilje u porodici, alkoholizam, prostitucija, promiskuitet, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i drugi oblici nepoželjnog i rizičnog ponašanja. Mnogi Romi i Romkinje su, zbog isključenosti iz sistema obrazovanja, uglavnom izostavljeni iz edukativnih I drugih aktivnosti kojima se povećava znanje i svest o rizicima za HIV infekciju.

Projekat „Terenska prevencija HIV infekcije u romskim zajednicama“ ima za cilj povećanje nivoa informisanosti o HIV epidemiji i unapređenje znanja mladih Romkinja i Roma o prenošenju HIV-a, načinima zaštite i preventivnom ponašanju; zatim povećanje nivoa informisanosti o dobrovoljnom poverljivom savetovanju i testiranju (značaj, postupak, mesta gde se mogu testirati) kod mladih Roma koji su imali rizično ponašanje; i održavanje postojećih i uspostavljanje novih kontakta i saradnje NSHC-a i predstavnika lokalnih romskih zajednica, lokalnih socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih institucija, predstavnika lokalnih vlasti i lokalnih NVO-a.

Projekat finansira Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, sredstvima Globalnog fonda.

Projekat se realizuje od 2007. godine u romskim naseljima širom Vojvodine. Osnovni oblik rada su edukativne radionice, sa sadržaem prilagođenim potrebama ciljne populacije. U toku 2011. godine na radionicama koje su organizovali terenski saradnici prisustvovalo je ukupno 1.707 korisnika, od toga 830 muškaraca i 877 žena. Od toga, 1.062 korisnika je prvi put učestvovalo na radionicama, dok je 105 na radionicama učestvovalo drugi put.

Rezultati testova znanja pokazuju da je nivo znanja učesnika posle radionice značajno veći nego pre. U toku radionice obrađuju se sledeće teme: HIV i AIDS, načini prenošenja, prevencija prenošenja HIV-a, promocija i upućivanje korisnika na dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje, pravilna upotreba kondoma. S obzirom da se veoma mali broj korisnika testira, posebna pažnja u toku radionice posvećena je promociji dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja i razgovoru o tome na koji način i gde korisnici mogu da se testiraju.

Tokom 2012 i 2013. godine, radionice se održavaju u sledećim mestima: Bačka Palanka, Ruma, Sečanj, Žitište, Pančevo, Sombor, Kikinda, Kovin i Nova Crnja. Projekat traje do maja 2014. godine.

Za više informacija, možete se obratiti Miri Novaković Ilin, koordinatorki projekta: mira.nshc@gmail.com