Od oktobra 2015. do januara 2018. godine, Novosadski humanitarni centar je pružao podršku najugroženijim izbeglicama – deci i njihovim porodicama, uz podršku Fondacije Terre des hommes.

U prvim mesecima je pomoć deci pružana kroz svakodnevan terenski rad u Subotici i Šidu, da bi od početka 2016. godine bio otvoren Kutak za majke i bebe u Beogradu, u okviru „Miksališta“ – Centra za pomoć izbeglicama. Kutak je krajem iste godine dobio i podršku UNICEF-a, u saradnji sa kojim je radio sve do aprila 2019, pružajući usluge deci i majkama koji prolaze kroz Beograd.

U toku zime 2015/2016 i vrhunca izbegličkog talasa, pružana je humanitarna pomoć u zimskoj odeći i obući, i higijenskim sredstvima za decu i majke. Sa zatvaranjem Balkanske rute marta 2016. i smanjenjem broja izbeglica, pomoć je poprimila druge oblike, pre svega u vidu sigurnog prostora za decu i majke u tranzitu kroz Srbiju – kroz Kutak za majke i bebe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge koje je terenski tim NSHC-a svakodnevno pružao u okviru Kutka za majke i bebe, a uz podršku Tdh, bile su:

– Obezbeđenje čistog i bezbednog prostora za odmor, presvlačenje, kupanje beba, za odmor i spavanje; obezbeđivanje čiste posteljine i peškira; pomoć majkama oko dece dok se odmaraju ili koriste druge usluge u Miksalištu;

– Usluge rekreativnih aktivnosti – igranje sa malom decom, kreativne i edukativne radionice sa adolescentima, aktivnosti pletenja, kreativne radionice, edukativne aktivnosti za žene i muškarce;

– Pomoć u hrani za najugroženije (kroasani, UHT mleko, voda);

– Pomoć u higijenskim sredstvima za decu i majke;

– Psihološka prva pomoć za traumatizovanu decu, majke i adolescente. Većina izbeglica je imala traumatska iskustva iz ratova i sukoba, od prelaska granica, boravka u šumi, nasilja koje su iskusili od strane krijumčara, policije i dr.;

– Osnovne usluge promocije zdravlja (informacije o pranju ruku i higijeni, dojenju, pravilnom menjanju pelena i sl.).

Zahvaljujući podršci UNICEF-a, Kutak je nastavio sa radom i u toku 2018 i prvog dela 2019. godine. U tom periodu fokus je bio na medicinskoj pomoći (u saradnji sa osobljem Doma zdravlja Zemun) i materijalnoj podršci u osnovnim sredstvima za decu. Po završetku ovog perioda, Kutak je nastavio da funkcioniše kao deo Miksališta, pod upravom Komesarijata za izbeglice Republike Srbije.