Svi različiti, svi jednaki

Svi različiti, svi jednaki. Stvaranje inkluzivne kulture, politike i prakese u školama.