Osnaživanje ugroženih grupa

NSHC pruža psihosocijalnu pomoć i podršku u ekonomskom osamostaljivanju izbeglim i raseljenim licima, pomoć u kući i kućnu negu starijim osobama, psihološku i psihoterapijsku podršku mladima, i pravnu pomoć socijalno ugroženim i marginalizovanim grupama.

NSHC pruža usluge pomoći u kući i kućne nege za starije, slabo pokretne i nepokretne osobe kojima je ovakva pomoć neophodna.

Usluge podrške izbeglim i interno raseljenim licima obuhvataju informisanje, materijalnu i psihosocijalnu podršku, kao i pomoć u unapređenju stambenih uslova, pokretanju dohodovnih aktivnosti i ekonomskom osamostaljivanju. NSHC pruža i usluge psihosocijalne podrške prisilnim migrantima.

Na volonterskoj osnovi NSHC organizuje pružanje besplatnih usluga savetovanja, psihološke i psihoterapeutske podrške mladima u Novom Sadu,u okviru Psihološkog savetovališta.

Za žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima, NSHC obezbeđuje (u skladu sa trenutnim mogućnostima) usluge psihološke, pravne, materijalne i druge pomoći.

Za najsiromašnije romsko stanovništvo NSHC prikuplja i obezbeđuje materijalnu pomoć, kao i besplatne usluge pravne pomoći u ishodovanju ličnih dokumenata i olakšavanju pristupu pravima.

Podrška razvoju civilnog društva

NSHC pruža podršku drugim udruženjima, a naročito formalnim i neformalnim udruženjima mladih, u oblasti upravljanja projektnim ciklusom i pisanja predloga projekata. U saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, NSHC je nekoliko godina za redom angažovan kao Resurs centar za podršku realizaciji omladinskih volonterskih projekata u AP Vojvodini (u okviru programa „Mladi su zakon“).NSHC aktivno podstiče i podržava aktivizam građana, promoviše i pomaže volonterski rad, naročito među mladima. Nekoliko programa NSHC-a su u celosti volonterski (Dečiji centar, Psihološko savetovalište). NSHC je jedna od organizacija na čiju inicijativu je pokrenuto donošenje zakona o volonterskom radu. U saradnji sa drugim organizacijama i volonterskim centrima iz regiona, NSHC aktivno radi na unapređenju uslova za razvoj volonterstva u Srbiji.

Istraživanja, edukacije, zagovaranje

NSHC promoviše celoživotno učenje kao razvojnu priliku za sve građane, podstiče društveno uključivanje marginalizovanih grupa u proces celoživotnog učenja, i razvija i sprovodi programe obuke u skladu sa potrebama ciojnih grupa, i potreba tržišta rada.

NSHC istražuje potrebe i potencijale ugroženih grupa sa kojima radi, i zagovara za ostvarenje njihovih prava. U oblasti promocije zdravlja, NSHC aktivno informiše i edukuje mlade u oblasti reproduktivnog zdravlja i prava, kroz predavanja, radionice i preko interneta.