U okviru projekta „Socijalno mentorstvo kao pristup radnoj integraciji za ugrožene grupe u Srbiji“, podržanog od Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ),  Novosadski humanitarni centar (NSHC) poziva zainteresovane da se prijave za učešće na obuci za socijalne mentore.

PREUZMITE CEO TEKST POZIVA ZA OBUKU

Obuka je organizovana kroz uvodni i pet tematskih modula, od februara do maja 2024. godine, tako da pruža znanja u oblasti radne integracije ugroženih grupa i veštine za primenu stečenog znanja. Pored unapred definisanih oblasti koje treba savladati, obuka obuhvata konkretne primere i vežbe za primenu stečenog znanja.

Obuku će držati PABLIK – Udruženje za istraživanje, komunikacije i razvoj iz Skoplјa, koje se nekoliko godina bavi radnom integracijom ugroženih lica i koje promoviše socijalno mentorstvo u regionu Zapadnog Balkana. Cilј obuke je da se izgrade veštine i kapaciteti stručnog osoblјa (npr. socijalnih radnika, psihologa, defektologa, karijernih savetnika, i dr.) kako bi mogli da primenjuju socijalno mentorstvo sa svojim korisnicima i da razvijaju mogućnosti njihove radne integracije kroz saradnju sa privatnim kompanijama i/ili javnim institucijama.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave:

  • Biografiju (CV) sa podacima o opštem i specifičnom iskustvu za obavlјanje opisanih poslova i drugim relevantnim podacima.
  • Propratno pismo, u kojem se opisuje motivacija za učešće u obuci i razlozi zbog kojih bi trebalo da izaberemo upravo tog kandidata/kinju (ne duže od jedne stranice).

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tražene dokumente dostaviti na mejl adresu: mira.nshc@gmail.com, najkasnije do 18.12.2023. sa naznakom: POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE – IZBOR SOCIJALNIH MENTORA

Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji budu odabrani za intervju.