Pomoć u kući starijim osobama

Kada starijem članu porodice zatreba nega i pomoć, cela porodica i okruženje se mogu naći pred velikim izazovom. Prvi korak u tom smeru je sveobuhvatno informisanje, zbog čega je pripremljena ova brošura sa uputstvima i savetima za svakodnevni život.

Život sa demencijom

Ovom brošurom želimo da približimo važne informacije vezane za demenciju i brigu o obolelim osobama, kako bi oni i njihove porodice bolje razumeli ovu bolest i mogli da se organizuju.

 

Pristup adolescenata informacijama

Pristup adolescenata informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (kvalitativno istraživanje), novembar 2019.

Access of Adolescents to Information

Access of Adolescents to Information Regarding Sexual and Reproductive Health (qualitative research), November 2019

Mobilizatori u zajednici

Mobilizatori u zajednici: evaluacija projekta Mreže mobilnih timova realizovanog u periodu 2000-2017. Maj 2018.

Prava izbeglica, migranata i tražilaca azila

Izveštaj za 2017 – Prava izbeglica, migranata i tražilaca azila (kvalitativno istraživanje), decembar 2017.

1 2 3 7