Age+ Izgradnja zajednica prilagođenih starijima

Izgradnja zajednica prilagođenih starijima kroz međugeneracijsku akciju (Age+) je regionalni projekat podrške starijim osobama koji za cilj ima dobrobit i socijalnu uključenost osoba starijih od 65 godina, sa naročitim fokusom na podršku prilagođenu potrebama žena i muškaraca. NSHC je jedan od lokalnih partnera koji ovaj projekat sprovode u Novom Sadu i Surdulici.

Kroz projekat nastojimo da podstaknemo veće učešće starijih osoba u dijalogu sa donosiocima odluka; da poboljšamo kapacitete pružalaca usluga kroz obuke i studijske posete; da doprinesemo povećanju ponude usluga podrške starijima kroz međusektorsku saradnju; i da povećamo vidljivost starijih u […]

Kućna nega i pomoć u kući

Novosadski humanitarni centar je licencirani pružalac usluge „pomoć u kući odraslim i starim licima“ (licenca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br. 407 od 21.6.2018.).

Usluge pomoći u kući namenjene su odraslim i starijim licima kojima treba podrška u obavljanju […]