Pomoć u kući starijim osobama – priručnik

Kada starijem članu porodice zatreba nega i pomoć, cela porodica i okruženje se mogu naći pred velikim izazovom. Prvi korak u tom smeru je sveobuhvatno informisanje, zbog čega je pripremljena ova brošura sa uputstvima i savetima za svakodnevni život.