Situaciona analiza

Situaciona analiza obrazovanja i socijalne uključenosti romskih devojčica u Srbiji: CARE Srbija u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom, januar 2011.