Grad Novi Sad je u saradnji sa Novosadskim humanitarnim centrom i Centrom za socijalni rad, uz finansijsku podršku Evropske Unije, pokrenuo projekat „Usluge kućne nege u kući u Novom Sadu“. Na projektu je zaposleno 10 negovateljica, od toga 5 interno raseljenih žena sa Kosova, korisnica novčane socijalne pomoći koje su u okviru projekta prošle akreditovanu obuku; i 5 žena sa prethodnim iskustvom u radu. Ovim potezom, dve kategorije socijalno ugroženih lica dobile su pomoć: jedno su osobe iz teško zapošljive grupacije žena, socijalno ugroženih, niskog obrazovnog nivoa, a drugo su socijalno ugrožena lica u opštini Novi Sad, koja su u potrebi za pomoći i negom u kući. Ovakva pomoć je naročito značajna za osobe koje žive van urbanog područja grada, u prigradskim naseljima i selima, gde ovakve usluge nije bilo. Spektar usluga se kreće od pomoći u domaćinstvu, preko obavljanja nabavke i administrativnih poslova korisnicima, do pomoći u održavanju lične higijene korisnika.

Do sad je više od 100 korisnika/ca prima usluge kućne nege i pomoći. Kriterijumi za prijem korisnika su otežana pokretnost i socijalna ugroženost – prioritet imaju osobe koje su siromašnije, koje nemaju podršku porodice i okruženja, koje žive same ili u izolovanim, udaljenim naseljima, ili koje nemaju pristup pravima usled diskriminacije, nedostatka dokumenata i sl. Tim za trijažu, u sastavu medicinske sestre trijažerke i socijalnog radnika, odlazi u prvu posetu potencijanom korisniku/ci i vrši procenu statusa i potreba, a u slučaju da osoba odgovara postavljenim kriterijumima procenjuje vrstu i obim usluga – od nekoliko puta nedeljno, do svakim radnim danom, u trajanju od jednog sata. Vrsta usluga se prilagođava specifičnim potrebama svakog korisnika. Mogućnost poseta stručnih konsultanata – lekara, korisnicima, daje dodatni kvalitet radu saradnica na terenu. Kvalitet usluga se kontroliše redovnim telefonskim kontaktom sa korisnicima i povremenim odlascima trijažerke u supervizijske posete korisnicima.